Tarxetón de invitación.
Tarxetón de invitación.
Cuberta do catálogo para a exposición.
Cuberta do catálogo para a exposición.
Páxinas interiores do catálogo para a exposición.
Páxinas interiores do catálogo para a exposición.
Doble páxina interior do catálogo para a exposición.
Doble páxina interior do catálogo para a exposición.
Doble páxina interior do catálogo para a exposición.
Doble páxina interior do catálogo para a exposición.
Frente do tríptico realizado para a exposición.
Frente do tríptico realizado para a exposición.
Interior do tríptico realizado para a exposición.
Interior do tríptico realizado para a exposición.

Escenas de vida

Deseño, maquetación e impresión dos soportes para unha exposición.

Cliente:
Alberto Rodríguez Costa
Soportes:
Catálogo para exposición, invitacións, cartelería exterior e interior, etc..