Deseño do logotipo e desenvolvemento da imaxe corporativa.
Deseño do logotipo e desenvolvemento da imaxe corporativa.
Realización de diversos soportes corporativos como catálogos, trípticos, axendas escolares, tarxetóns de nadal,...
Realización de diversos soportes corporativos como catálogos, trípticos, axendas escolares, tarxetóns de nadal,...
Cuberta do catálogo xeral.
Cuberta do catálogo xeral.
Sinalética das novas instalacións.
Sinalética das novas instalacións.

Imaxe corporativa

Deseño do logotipo e soportes corporativos

Cliente:
OCASTRO International School
Soportes:
Cartas, tarxetas de visita, sobres, carpetas, axendas escolares, señalética etc.