Táktika Comunicación

Táktika Comunicación S.L. é una Axencia de Publicidade Xeral e de servicios integrais, fundada no ano 1999 por profesionales cunha gran experiencia no sector.

A nosa actividade comprende a actuación profesional, de crear, proxectar, executar e distribuir campañas de publicidade a través de calquer medio de difusión (prensa, radio, televisión, web, blog,…) utilizando soportes de artes gráficas, debuxos, películas, fotografías, etc… Ofrecemos tamén servicios de comunicación social (outsourcing), gabinetes de prensa, imaxe e identidade corporativa e individual o servicios de edición de boletíns, folletos, libros, dossieres, memorias e informes. Producimos e realizamos radio e televisión, organizamos todo tipo de actividades socio-culturais, educativas, deportivas, turísticas e recreativas (exposicións, talleres, excursións,…)

Otra das nosas especialidades é a organización de congresos, convencións, exposicións e ferias de mostras; os servicios de relacións públicas ou o estudio, organización, execución e desenvolvemento de campañas e operacións de marketing en todas as variedades. Nos gusta la publicidade, tanto vallas estándar como espectaculares, señalética, accións en aeroportos, grandes superficies ou o montaxe e deseño de stands para ferias.

Durante estos anos traballamos con clientes como o Concello de Vigo, Deputacións Ourense e Pontevedra, la Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Consello da Cultura Galega…), o Consorcio Zona Franca de Vigo, a Autoridade Portuaria de Vigo, a Fundación Laxeiro, o Sergas (Hospital Xeral de Vigo, Meixoeiro, etc…), o Obispado Tui-Vigo, así como moitas e recoñecidas empresas do sector privado.

As nosas identidades sociais: