Cuberta da guía de centros públicos.
Cuberta da guía de centros públicos.
Interior da guía de centros púbicos.
Interior da guía de centros púbicos.
Cuberta da guía de centros privados concertados.
Cuberta da guía de centros privados concertados.
Interior da guía de centros privados concertados.
Interior da guía de centros privados concertados.

Soporte corporativo

Deseño, maquetación e edición de Guía de Colexios de Vigo.

Cliente:
Concello de Vigo. Servizo de Educación
Soportes:
Folletos de 100 páxinas

Otros traballos realizados para Concello de Vigo